Lode Van Looy

 

Burgemeester

Beste inwoners van Bonheiden en Rijmenam,

Misschien mij eerst even voorstellen. Ik ben ego Lode Van Looy,
kleinzoon van de laatste burgemeester van Rijmenam,
afgestudeerd als ingenieur en momenteel reeds geruime tijd zaakvoerder
van een verzekeringskantoor met zetel in Mechelen en Rijmenam.
In mijn vrije tijd heb ik voorheen meer dan 33 jaar
actief lid geweest in de jeugdbeweging waarvan 15 jaar als volwassen begeleider.
De afgelopen jaren zette ik mij ook in in de ouderraad van de middelbare school van het Sint-Romboutscollege waarvan 4 jaar als voorzitter.
Momenteel ben ik daar nog steeds actief als lid van het lokale bestuurscomité.
Ik ben zeer fier op het feit dat ik begin dit jaar voorzitter ben
geworden van BR30. Gelukkig kan ik hierbij beroep doen op een ervaren
ploeg van mensen die Bonheiden en Rijmenam echt in hun
hart dragen en luisteren naar de verwachtingen van de inwoners.
Onze ploeg heeft trouwens ook nieuwe jonge en gedreven mensen op de lijst.

En dat BR30 nodig is in onze gemeente
wordt duidelijk uit het feit dat er in de afgelopen
bestuursperiode (waarbij BR30 als grootste partij in de oppositie zetelde)
op verschillende manieren geklungeld en niet in het minst op financieel vlak.
Evenwichtige financiën zijn dan ook één van mijn stokpaardjes.
BR30 is er klaar voor zijn om de fakkel opnieuw over te nemen zodat we terug
een gemeente worden van burgers voor burgers.
Daarbij is inspraak geen loos woord en worden de financiële middelen
– als die er nog zullen zijn –  ingezet daar waar het nodig is ten
behoeve van ons allemaal met ons daarbij te verslikken in partijpolitieke spelletjes. Oneerlijk en on-correct duurt altijd het langst.

Tot slot: BR30 is BRoodnodig voor onze gemeente en rekent op uw steun,
bij de gemeenteraadsverkiezingen in zondag 14 oktober 2018.
Alleen dan kan Bonheiden-Rijmenam terug een stabiel bestuur krijgen
waar het zeer zeker recht op heeft.


Lode Van Looy

Email

015 51 28 37