Historiek

Waar komen wij vandaan?

In de aanloop van de verkiezingen van 1988 vreest de toenmalige CVP afdeling van Bonheiden dat er een einde zal komen aan hun jarenlange monopolie binnen de gemeente.

Begin 1988 wordt er met een nipte meerderheid beslist om enkele sterke kandidaten van de grootste oppositiepartij “Gemeentebelangen Rijmenam” een plaats op de CVP lijst aan te bieden.

De nieuwe leden worden feestelijk ontvangen , maar tegelijkertijd wordt de toenmalige CVP fractieleider Jacques Morrens letterlijk in de kou gezet en allerhande feiten verweten . Bovendien moeten plots enkele trouwe leden plaats ruimen voor de nieuwkomers , waardoor er een breuk ontstaat tussen de leden en Gemeentebelangen Rijmenam wordt opgenomen in de CVP.

Enkele weken later wordt er besloten om tezamen met de benadeelde leden een nieuwe partij op te richten onder de naam BR ,wat staat voor Bonheiden-Rijmenam.

Deze nieuwe partij zal een onafhankelijke partij zijn en Jacques Morrens wordt aangeduid als lijsttrekker met groot succes als gevolg.

Ondertussen bestaat onze partij reeds 30 jaar en staan wij nog steeds voor U klaar om onze lokale belangen te verdedigen.