BR Bonheiden Rijmenam

Home/kandidaten BR contact BR nieuws

 


Myriam Verhulsel

  Myriam Verhulsel

Ik ben Myriam Verhulsel en woon sinds 1999 in Bonheiden.
Ik werk als hoofdverpleegkundige in een woon- en zorgcentrum.
Ik wil mij samen met BR inzetten voor onze senioren.

De studiedienst van de Vlaamse regering berekende op basis van bevolkingsgegevens van 2015 dat er tegen 2030 in Bonheiden 29,63% 65-plussers zullen zijn. In 2016, moment waarop de studie werd gepubliceerd, bedroeg het percentage 65-plussers 23,3%. Met die stijging voor ogen kunnen we niet anders dan deze verdere vergrijzing nauwgezet opvolgen en tijdig de nodige voorzieningen treffen. Hoe?

Ik wil streven naar meer middelen voor aangepaste huisvesting. Dit moet anders gebeuren en met meer creativiteit zodat onze inwoners kunnen blijven wonen in onze gemeenten.
Aangepaste woningen zijn er momenteel te weinig.
De zorgnood neemt toe.
Ik wil ijveren voor betaalbare sociale serviceflats met een huurprijs op basis van het pensioen.
Tevens pleit ik ervoor om in onze beide gemeentes de voetpaden aan te passen zodat een veilige en obstakelvrije looproute gewaarborgd is.
Extra aandacht moet ook gaan naar BuuRtzorg die een steeds belangrijkere rol zal spelen.


Myriam Verhulsel

BR30  plaats  17 op lijst nummer 7

+ 32468230024
Email