BR Bonheiden Rijmenam

BR doet het voor u BR ervaring en zekerheid BR contact BR nieuws

BR-Nieuws


*

Mark Notele'*  *

.Marck Neotuelé.

                                                    

Als een van de stichtende leden van aktiecomite bvbverkeer
volg ik de lokale  politiek al enkele jaren van zeer nabij.
Ik heb daar als inwoner kunnen ondervinden
dat er dikwijls geen inspraak wordt gegeven
,argumenten worden genegeerd zodat uitkomsten worden
aangepast om toch maar niet te moeten afwijken van de
gewensteoplossing ook al werkt ze niet.

Mobiliteit ligt mij zeer nauw aan het hart en ik denk dat burgers het verschil kunnen maken.
Het initiële besluit van de gemeenteraad werd door de omwonenden van de Grote Heide verworpen met 53 tegen 42 % maar het college verwees deze telling naar de prullenbak  (want “53 is gelijk aan 42”
(lees bvbverkeer)) en negeerde dus een democratische inspraak.
Met BR zal de mobiliteit Bonheiden en Rijmenam helemaal herzien worden ook in functie van de veiligheid en leefbaarheid.
Bonheiden Verdient niet alleen Beter verkeer maar ook een consequente ecologische aanpak.

De natuur en het groene karakter vind ik ook zeer belangrijk. 
Recent behaalde ik het Inverde attest ivm de Natura 2000 doelstellingen.
Het onbegrijpelijke optreden van een bepaalde partij in verband met het vernielen van bossen in onze (hoe lang nog?) landelijke gemeente. De partij promoot de ontwikkeling van het Ruimtelijk uitvoeringsplan Grote Heide aan de Eisenhowerlaan.
Dit komt neer op het definitief vernielen van een zeer waardevol oud bos van 250 are gelijkaardig aan een ferrarisbos,
er zou maar 25 are bos zou gespaard blijven.

Ik betwijfel of dit genoeg is voor de Co2 & beschermde diersoorten…
Door de vernieling van dit “NATURA 2000 Habitatgebied” is mogelijk om woonblokken op te richten die niet thuis horen bij het landelijk karakter van Bonheiden maar eerder een kazerneachtige structuur oproepen. BR30 keurde het ontwerp Grote Heide Herneming niet goed wegens tal van onduidelijkheden. BR vindt dat aan deze dolle politiek partij een halt moet toegeroepen worden. Het bos aan de Van Uytvenlaan zal ook verdwijnen maar verder leven misschien in Duffel.BONHEIDEN/RIJMENAM  moet LANDELIJK blijven met
behoud van de eigen bossen.Daar sta ik voor.

Vanuit deze overtuiging was BR30 de beste keuze, daar deze lijst onafhankelijk kan opereren en er voor de belangen van alle inwoners behartigen.

 

lijst BR30   plaats14

Mark

 Email


BR-Nieuws