BR Bonheiden Rijmenam

Home/kandidaten BR contact BR nieuws

 
Luc De Weerdt

  Luc de Weerdt

Na 12 jaar als actief gemeenteraadslid, waarvan 4 jaar als schepen van sport, senioren, landbouw en milieu(2009-2012), wil ik mij opnieuw voor de volle 100% inzetten om jullie aanspreekpunt van de buurt te zijn.
Duurzame mobiliteit vereist in de eerste plaats een geactualiseerd mobiliteitsplan en een intensieve sensibilisering en communicatie met de bewoners. Het gaat niet alleen om verkeerslichten en om het te pas en te onpas aanleggen van fietsstraten. Een volgehouden aanleg van afgescheiden fietspaden moet onze gemeente fietsvriendelijk maken. Duurzame mobiliteit houdt ook een optimaal functionerend openbaar vervoer in. En daar knelt het schoentje: de afschaffing van een aantal lijnen (Weynesbaan, den Olm) tast de basismobiliteit in onze gemeente aan.
Als bestuurslid van Cycling 2820 Rijmenam, voorheen WTC de Wandelaars, van petanqueclub Bonheiden en lid van de Bonheidense Tennisclub BTK, ligt sport me nauw aan het hart. Zo zou er nog meer sportinfrastructuur moeten komen in onze gemeente. De huidige sporthal is te klein en overbelast. Een kleine sporthal in Rijmenam lijkt me de beste oplossing om dit euvel op te lossen.
Daarom opteren we voor een club-ondersteunend beleid qua infrastructuur en werking naar de sportclubs en verenigingen toe. Zij vormen het hart van onze gemeente en brengen mensen bij elkaar.
Permanente aandacht is een must als het gaat over onze waardevolle groene omgeving: behoud en uitbreiding van ons bosarsenaal is een must. Elke ontbossing zou in onze eigen gemeente moeten kunnen worden gecompenseerd. Aankoop van te bebossen percelen is daarbij een invalshoek.

Schenk mij en uw gemeentelijke partner BR30 uw vertrouwen!


Luc De Weerdt
BR30   Plaats  13 
op lijstnummer 7

Hazelaarlei 6 – 2820 Rijmenam

0494/34 67 85

 Email