BR Bonheiden Rijmenam

BR Home BR ervaring en zekerheid BR contact BR nieuws

BR-NieuwsLuc De Weerdt

  Luc de Weerdt

Na 12 jaar gemeenteraadslid, waarvan 4 jaar schepen van sport, senioren, landbouw en milieu(2009-2012), wil ik mij terug voor de volle 100% inzetten om jullie aanspreekpunt van de buurt te zijn.
Duurzame mobiliteit vereist vooreerst een geactualiseerd mobiliteitsplan en intensief
sensibiliseren en communiceren met de bewoners, en niet alleen verkeerslichten en te pas en onpas fietsstraten aanleggen. Een volgehouden aanleg van afgescheiden fietspaden moet onze gemeente fietsvriendelijk maken. Duurzame mobiliteit houdt ook een optimaal functionerend openbaar vervoer in, en daar knelt het schoentje.
De afschaffing van een aantal lijnen (Weynesbaan, den Olm) tast de basismobiliteit in onze gemeente aan. Als bestuurslid van Cycling 2820 Rijmenam, voorheen WTC de Wandelaars, petanqueclub Bonheiden en lid van de Bonheidse Tennisclub BTK, ligt sport me nauw aan het hart. Zo zou er nog meer sportinfrastructuur moeten komen in onze gemeente. De huidige sporthal is te klein en overbelast. Een kleine sporthal in Rijmenam lijkt me de beste oplossing om dit euvel op te lossen. Daarom opteren voor een clubondersteunend beleid qua infrastructuur en werking naar de sportclubs en verenigingen toe. Sportclubs en verenigingen zijn het hart van onze gemeente en brengen mensen bij elkaar. Eindigen doen we met onze prachtige groene omgeving, behoud en uitbreiding van ons bosarsenaal is een must. Elke ontbossing zou in in onze eigen gemeente moeten kunnen worden gecompenseerd.
Aankoop van te bebossen percelen is daarbij een invalshoek.
Schenk mij en uw gemeentelijke partner BR30 uw vertrouwen!

Luc De Weerdt
Hazelaarlei 6
2820 RijmenamLuc De Weerdt   Plaats  13
Hazelaarlei 6 – 2820 Rijmenam

0494/34 67 85

 Email


BR-Nieuws