BR Bonheiden Rijmenam

BR doet het voor u BR ervaring en zekerheid BR contact BR nieuws

BR-NieuwsLode Van Looy

Lode Van Looy
Beste inwoners van Bonheiden en Rijmenam,
Misschien mij eerst even voorstellen. Ik ben Lode Van Looy.
kleinzoon van de laatste burgemeester van Rijmenam,
afgestudeerd als ingenieur en momenteel reeds geruime tijd zaakvoerder
van een verzekeringskantoor met zetel in Mechelen en Rijmenam.

In mijn vrije tijd ben ik voorheen meer dan 33 jaar
actief lid geweest in de jeugdbeweging waarvan 15 jaar als volwassen begeleider.
De afgelopen jaren zette ik mij ook in in de ouderraad van de
middelbare school van het Sint-Romboutscollege waarvan 4 jaar als voorzitter.
Momenteel ben ik daar nog steeds actief als lid van het lokalebestuurscomité.

Ik ben zeer fier op het feit dat ik begin dit jaar voorzitter ben
geworden van BR30. Gelukkig kan ik hierbij beroep doen op een ervaren

ploeg van mensen die Bonheiden en Rijmenam echt in hun
hart dragen, en luisteren naar de verwachtingen van de inwoners.
Onze ploeg heeft trouwens ook nieuwe jonge en gedreven mensen op de lijst.
En dat BR30 nodig is in onze gemeente,
wordt duidelijk uit het feit dat er in de afgelopen
bestuursperiode (waarbij BR30 als grootste partij in de oppositie zetelde)
op verschillende manieren geklungeld is,en niet in het minst op financieel vlak.
Evenwichtige financiën zijn dan ook één van mijn stokpaardjes.
BR30 zal er in dit verkiezingsjaar klaar voor zijn om de fakkel
opnieuw over te nemen zodat we terug
een gemeente worden van burgers voor burgers.
Waarbij inspraak geen loze woorden zijn,  en waarbij de financiële middelen ,
als die er nog zullen zijn, worden ingezet daar waar het nodig is ten
behoeve van ons allemaal zonder ons daarbij te verslikken in partijpolitieke spelletjes. Eerlijk en correct duurt altijd het langst.
Tot slot: BR30 is BRoodnodig voor onze gemeente en rekent op uw steun,
waarvoor dank bijvoorbaat,
bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen  in oktober 2018.
Alleen dan kan Bonheiden-Rijmenam terug een stabiel bestuur krijgen
waar het zeer zeker recht op heeft.

Lode Van Looy

Lijst BR30 – plaats 1

  Email
015 51 28 37  

BR-Nieuws