BR Bonheiden Rijmenam

BR doet het voor u BR ervaring en zekerheid BR contact BR nieuws

BR-NieuwsJeannine Janssens

  Jeannine_Janssens

Jeannine Janssens

Echtgenote van Andre Olbrechts
Moeder van Leo en schoonmama van Hilde Lauwers
Bonneke van Rani en Jelle Voorzitster van Okra-Rijmenam
Lid van NBG en andere verenigingen
 
Politiek boeit mijn leven .....
6 jaar OCMW en 24 jaar gemeenteraadslid,zijn al 30 jaar
van mijn leven dat ik heel dicht bij onze dorpsgenoten sta.

Ik ben een vrouw van en voor het volk......
 
Daarom stel ik mij opnieuw kandidaat op de lijst BR30,
een neutrale partij waar iedereen inspraak heeft,
en die weet wat er reilt en zeilt in onze gemeente.

Onze jeugd is de toekomst waar we zeker moeten

voor zorgen en waar ik volledig achter sta.
Maar mijn  grootste bekommernis gaat naar de ouderen,
mindervaliden en alleenstaanden,
zij worden te vaak opzij gezet en moeten meer aandacht krijgen.
Ik streef voor aangepaste sociale woningen.
Ruime bereikbare parkings dicht bij onze handelaars,
ook bredere parkings voor mindervaliden in Bonheiden en Rijmenam.
Alsook belangrijke stopplaatsen voor de autobussen met verbindingen Putsesteenweg,Rijmenamse Mart,Rijmenam-Centrum en Imelda
Ziekenhuis...Dit traject is
BRoodnodig...

Op vlak van mobiliteit is de verkeerssituatie in
Bonheiden-dorp dringend aan herziening toe.
De lange files die het verkeer dagelijks stilleggen

en een paar overbodige verkeerslichten.......

Ja daar moet verandering in komen !!!
Wel beste mensen,daarom hoop ik dat U mij en onze partij wil blijven steunen en uw stem te geven aan kandidaten op de lijst BR30...
Onze ganse ploeg is er klaar voor om het programma van onze partij
en uw wensen de volgende 6 jaar waar te maken.


 JEANNINE JANSSENS
 6 de plaats

 Email

Mobile: 0473593980 - Thuis: 015514958

BR-Nieuws