BR Bonheiden Rijmenam

Home/kandidaten BR contact BR nieuws

 
Jeannine Janssens

  Jeannine_Janssens


Echtgenote van Andre Olbrechts
Moeder van Leo en schoonmama van Hilde Lauwers
Bonneke van Rani en Jelle
Voorzitster van Okra-Rijmenam
Lid van NBG en andere verenigingen
 
Politiek boeit mijn leven ...
6 jaar OCMW en 24 jaar gemeenteraadslid zijn al 30 jaar van mijn leven dat ik heel dicht bij onze dorpsgenoten sta.
Ik ben een vrouw van en voor het volk …
 
Daarom stel ik mij opnieuw kandidaat op de lijst BR30,
een neutrale partij waar iedereen inspraak heeft,
en die weet wat er reilt en zeilt in onze gemeente.

Onze jeugd is de toekomst . We moeten zeker extra inspanningen leveren om een goede en hoopvolle toekomst voor hen mee uit te bouwen.
Maar mijn  grootste bekommernis gaat naar de ouderen,
mindervaliden en alleenstaanden. Zij worden te vaak opzij gezet en moeten meer aandacht krijgen.
Ik streef naar aangepaste sociale woningen, ruime en bereikbare parkings dicht bij onze handelaars, bredere parkings voor mindervaliden in Bonheiden en Rijmenam.
Belangrijk zijn ook stopplaatsen voor de autobussen met verbindingen Putsesteenweg, Rijmenamse Mart, Rijmenam-Centrum en Imelda Ziekenhuis...Dit traject is BRoodnodig...

Op vlak van mobiliteit is de verkeerssituatie in Bonheiden-dorp dringend aan herziening toe. De lange files die het verkeer dagelijks stilleggen en een paar overbodige verkeerslichten... Ja, daar moet verandering in komen !!!

Wel, beste mensen, daarom hoop ik dat U mij en onze partij wil blijven steunen en uw stem wil geven aan kandidaten op de lijst BR30.
Onze ganse ploeg is er klaar voor om het programma van onze partij
en uw wensen de volgende 6 jaar waar te maken. 
JEANNINE JANSSENS
  BR30 plaats 6  lijstnummer 7

 Email

Mobile: 0473593980
Thuis: 015514958