BR Bonheiden Rijmenam

BR doet het voor u BR ervaring en zekerheid BR contact BR nieuws

BR-Nieuws

Frans Uytterhoeven

  Frans Uytterhoeven

Beste dorpsgenoten,
Op 14 oktober mogen jullie naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Graag zou ik mij even willen voorstellen, alsook mijn ervaringen, standpunten en ambities.
Frans Uytterhoeven
- Echtgenoot van Erna Vertommen
- Vader van Wendy en Conny en Vake Rijmenam van Hanne,
   Lars en Anke
- Technisch leraar op rust
- Medestichter van wielertoeristenclub De Wandelaars te Rijmenam
- Voorzitter van wielerclub De Rijmenamse Wielervrienden, organisatie  Memorial Van Coningsloo , Prins der Nieuwelingen  en Beker van Belgie voor Junioren tijdens jaarlijks
wielerweekend te Bonheiden-Rijmenam
- Lid hoofdbestuur wielerbond Vlaanderen – afdeling Antwerpen
Kandidaat met politieke ervaring :
- Reeds 24 jaar ervaring in de politiek van onze gemeente waarvan
5 jaar als schepen van onderwijs, personeel, middenstand en informatica.
- Met de keuze voor de Partij BR (Bonheiden-Rijmenam) kan en wil ik mij op een nadrukkelijke gemotiveerde en tegelijkertijd neutrale manier inzetten voor ALLE inwoners van onze gemeente.
- Eerlijkheid, vastberadenheid en duidelijke communicatie zijn mijn stokpaardjes
Mijn belangrijkste aandachtspunten en ambities voor de komende legislatuur :
- Door mijn 25 jaar onderwijservaring gaat mijn aandacht op de eerste plaats naar de toekomst van onze gemeente, de opleiding van onze jeugd. Als gewezen schepen van
onderwijs ben ik zeer blij dat ik samen met het BR team tijdens de vorige legislatuur de aanzet , aanvang en Vlaamse subsidies van en voor de nieuwbouw van onze huidige gemeentelijke kleuterschool 
« GEKKO » heb kunnen realiseren. Ik zal er ook voor ijveren
om de jeugdbib in Rijmenam te behouden.
- Veilig verkeer op het ganse grondgebied van onze gemeente moet voor iedere gebruiker een prioriteit zijn, waarbij mijns inziens meer aandacht besteed moet worden aan snelheidscontroles.
- De toegankelijkheid van sportbeoefening en ontspanningsbeleving voor iedere inwoner is mijn derde pijler. Een gemeente met veel sport - en ontspanningsmogelijkheden is een gezonde gemeente.
Als ik merk hoe Bonheiden-Rijmenam het jaarlijkse wielerfestijn
beleeft, hoe veel plezier kinderen beleven aan sport en ontspanning, met welke belangstelling het jaarlijkse internationale dansfeest wordt gevolgd enz… dan weet ik zeker dat we dit moeten koesteren, ondersteunen en uitbouwen daar waar mogelijk.
Ik draag het verenigingsleven in onze gemeente een warm hart toe. In 2013 werd door mijn toedoen ervoor gezorgd dat de zaal Martinus te Rijmenam door de gemeente werd aangekocht. Mijn ambitie is om deze polyvalente ruimte te verfraaien, uit te breiden en te laten voldoen aan de nodige veiligheidsnormen zodat elke vereniging van onze gemeente hiervan kan gebruik maken .
- Tenslotte ben ik ook zeer verheugd om te melden dat de politieke vonk ook op mijn oudste dochter Wendy is overgeslagen. Zij stelt zich ook kandidaat op de BR lijst en zal met haar eigen accenten haar eerste stappen in de gemeentepolitiek zetten.
Wanneer U mee achter mijn standpunten en ambities staat, vraag ik U op de BR lijst te stemmen en de 23 ste plaats – lijstduwer aan te duiden

Alvast op voorhand hartelijk bedankt

Frans Uytterhoeven.

 

lijst BR30  plaats  23

Frans Uytterhoeven
Broekstraat, 24
2820 Bonheiden-Rijmenam

 Email

015/51.39.27 of 0495/10.39.17
 

BR-Nieuws