BR Bonheiden RijmenamHome/kandidaten BR contact BR nieuws


 Eddy Stevens

  Eddy Stevens

Mijn motivatie om met een onafhankelijke partij als BR naar de goedkeuring en de stem van de Bonheidense en Rijmenamse kiezer te dingen is ingegeven door problemen die dringend een andere aanpak vergen.

Als zaakvoerder van het transportbedrijf Eddy Stevens, dat instaat voor nationaal en internationaal vervoer, houden Europese en Belgische wegen voor mij geen geheimen meer in. Ik ervaar dagelijks hoe problemen inzake mobiliteit zowel ons sociaal als ons economisch leven onder druk zetten.

Mede daarom willen we het verkeersbeleid in onze gemeente aanpakken en zeker bepaalde straten terug vrij maken voor het verkeer. Ook het probleem van de dagelijkse files in het centrum, waarover de huidige meerderheid meestal zwijgt (onbegrijpelijk dat over de dagelijkse portie fijn stof weinig wordt gezegd) moet herbekeken worden. Idem voor de al te trage vooruitgang van de werken in Rijmenam centrum.

Ik wil eveneens het accent leggen op financiële en materiële steun voor clubs die een degelijke en ruime jeugdwerking hebben, hetgeen in onze buurgemeenten ten volle gebeurt. Onder meer de aanleg van een kunstgrasveld voor de voetbalclubs KV Bonheiden (waarvan ik al sinds 1995 lid ben en waarvan ik momenteel voorzitter ben) en VC Rijmenam is in de toekomst zeker nodig.

Het zal u ook niet verwonderen dat dierenwelzijn mij eveneens nauw aan het hart ligt als ik u vertel (en nu word ik even heel persoonlijk) dat mijn dochter bijna wekelijks een prijs wint met haar border collies. De liefde voor dieren zit ons in het bloed. Ook in een gemeente als de onze mag extra aandacht gaan naar dierengeluk.

Mobiliteit, jeugdwerking, sport, dierenwelzijn. Als u vindt dat op deze beleidsterreinen verbetering aangewezen is, vraag ik om mij de kans te geven om voor die verbetering te zorgen. Ik wil daar graag mijn nek voor uitsteken.

 

 BR30 - plaats 7 op lijstnummer 7

 Eddy Stevens
Eksterveldlaan 47

Bonheiden

0477/348379

Email