BR Bonheiden Rijmenam

Home/kandidaten BR contact BR nieuws

 Eddy Michiels


  Eddy Michiels


Beste inwoners van Bonheiden-Rijmenam,

Een onverhoopt succes 6 jaar geleden maakte dat ik, bij mijn eerste deelname aan de gemeenteverkiezingen, rechtstreeks werd verkozen en in de gemeenteraad terechtkwam onder de BR-vlag ,na een dertigjarige carrière bij de gemeentelijke politie.

Geboren in de winter van 1953 in de Rijmenamse Ottershoek, heb ik van daaruit rustgevende inspiratie en gezond boerenverstand meegekregen. Het viel mij wel even zwaar dat we - alhoewel we als grootste partij uit de stembus kwamen - door de coalitievorming verwezen werden naar de oppositiebanken.

Vanuit die oppositie trachtten we constructieve dialogen mee op te bouwen maar door de huidige meerderheid werden vele van onze initiatieven afgewezen. Ik verwijs onder andere naar de afbouw van de schuldenlast, het organiseren van een degelijke busverbinding met de Rijmenamse Mart, Rijmenam Centrum, Putte en Heist-op-Berg, het enorme kostenplaatje van enkele prestigeprojecten zoals het KJOC-(dat er desondanks nog steeds niet staat), de verkeersafwikkeling in Bonheiden-Centrum via allerlei zijstraten en de vermindering van het aantal parkeerplaatsen. De randparkings, zoals de Meent, worden immers enkel ten volle benut bij grote manifestaties en missen hun doel.

Wij zijn helemaal niet negatief ingesteld, want er werden ook positieve beslissingen genomen: veiligere oversteekpaden, snelheidsbeperkingen rondom de woonkernen, een aantal zitbanken in de centra en de fietsstraat in de schoolomgeving.
De uitbreiding van dát fietsstratenplan stoot evenwel vele bewoners tegen de borst en vinden wij ook sterk overdreven.

Over elk van deze en andere onderwerpen worden wij de laatste tijd overstelpt met opmerkingen, suggesties en mogelijke oplossingen.
Dé waarheid heeft niemand in pacht, ook wij niet, maar als een groot deel van onze inwoners niet akkoord gaat, kan men de ogen toch niet gesloten blijven houden, oordopjes insteken en botweg, zonder grondig  overleg, eigenzinnig beslissen! Dit is volgens onze mening geen democratisch beleid.

Boven alle langdradige uiteenzettingen over verkeersafwikkelingen, moeilijk verstaanbare RUP's en MER's, willen wij ons des te meer laten inspireren door ernstige en gegronde verzuchtingen van àl onze inwoners van ons prachtig dorp.

U, beste inwoner, heeft de sleutel in handen om BR opnieuw te steunen en het bestuur van uw gemeente aan onze partij toe te vertrouwen. Ik zou het dan ook waarderen indien u mij opnieuw uw stem zou geven zoals u dat in 2012 al deed. Ik sta in elk geval klaar om mij opnieuw ten volle in te zetten .

Eddy  Michiels
BR30  plaats 5 op lijstnummer 7