BR Bonheiden Rijmenam

BR doet het voor u BR ervaring en zekerheid BR contact BR nieuws

BR-Nieuws

Eddy Michiels

  Eddy Michiels

Beste inwoners van Bonheiden-Rijmenam,een onverhoopt succes 6 jaren geleden,maakte dat ik bij mijn eerste deelname aan de gemeenteverkiezingen,
rechtstreeks werd verkozenen in de gemeenteraad terecht kwam,
onder de BR-vlag ,ná een dertigjarige gemeentelijke politie carrière.
Geboren in de winter van 1953 in de Rijmenamse Ottershoek,
heb ik van daaruit de rustgevende inspiratie en het gezond boerenverstand meegekregen en viel het mij wel even zwaar dat we,ondanks we als grootste partij uit de stembus kwamen,door de coalitievorming verwezen werden naar de oppositiebanken.Het is onze taak om van daar uit constructieve dialogen mee op  te bouwen,maar tegen het bastion van de huidige meerderheid, werden vele van onze initiatieven afgewezen.Ik verwijs onder andere naar de afbouw van de schuldenlast,het organiseren van een degelijke busverbinding met de Rijmenamse Mart, Rijmenam Centrum, Putte en Heist-op-Berg,het enorme kostenplaatje van
enkele prestigeprojecten zoals het KJOC-dat er desondanks nog steeds niet staat..,de verkeersafwikkeling in Bonheiden-Centrum via allerlei zijstraten en de verminderde parkeerplaatsen.De randparking's zoals de Meent, worden enkel ten volle benut bij grote manifestaties en missen hun doel..
Wij zijn helemaal niet negatief ingesteld,want er werden ook positieve beslissingen genomen ;
veiligere oversteekpaden, snelheidsbeperkingen rondom de woonkernen,
een aantal zitbanken in de centra en de fietsstraat in de schoolomgeving ;
de uitbreiding van dát fietsstratenplan stoot evenwel vele bewoners
tegen de borst en vinden wij ook sterk overdreven.
Over elk van deze en andere onderwerpen,worden wij de laatste tijd overstelpt met opmerkingen,suggesties en mogelijke oplossingen.
Dé waarheid heeft niemand in pand,ook wij niet,maar als een groot deel van onze inwoners niet akkoord gaat,kan je de ogen toch niet gesloten blijven houden,oordopjes insteken en botweg zonder gegrond  overleg,eigenzinnig beslissen! Dit is volgens onze mening geen democratisch beleid.Boven alle langdradige uiteenzettingen over verkeersafwikkelingen, moeilijk verstaanbare RUP's en MER's, willen wij ons des te meer laten inspireren door ernstige en gegronde verzuchtingen van AL onze inwoners van ons prachtig dorp.
Zodus beste kiezer, ik laat de keuze aan jullie, ik wens al mijn BR
30-collega's te bedanken voor de hulp,de kennisoverdracht en het samenhorigheidsgevoel die ik in het verleden en van hen en van onze huidige nieuwe ploeg mocht en mag ondervinden,maar ik reken ook op
jullie formidabele steun zoals jullie dat in 2012 al deden,
ik ben er in elk geval ook klaar voor,
Bedankt voor Uw aandacht  en dank bij voorbaat,

Eddy  Michiels

lijst BR30  plaats 5

0495/ 40 65 86

 Email


BR-Nieuws