BR Bonheiden Rijmenam

Home/kandidaten                   BR contact BR nieuws

 


Mark Notele'

*  *

Mark Not elé .

Beste dorpsgenoten,
Krijgt u ook de kriebels van “de politiek”?
Maakt u zich, zoals zovelen, ook kwaad over steeds meer regeltjes, belastingen tijdverlies  in de files, steeds meer big brother toestanden, …? Ik krijg er kriebels van en wil niet langer langs de zijlijn staan.
Ik ben Mark Notelé, wederhelft van Monica en papa van 2 kinderen. Recent sloot ik me aan bij de onafhankelijke partij BR30 want ik wil mijn energie gebruiken om op te komen voor onze gezamenlijke belangen en om de toekomst van uw en mijn kinderen mee vorm te geven.

Woont u weldra in Bonhei-rijm-bergen?

Het zou de nieuwe benaming kunnen zijn van Bonheiden-Rijmenam wanneer ons dorp fusioneert met Keerbergen. De Vlaamse regering wil immers gemeenten laten fusioneren. Om gemeenten daartoe te verleiden heeft ze een “stimuleringsbeleid” voorzien: ze ontvangen een “fusiebonus” in de vorm van een schuldovername door de Vlaamse regering; per inwoner krijgen ze 500 €. Ze krijgen ook “tijdelijk” een extra aantal uitvoerende mandatarissen! Verleidelijk toch?

Hoe dan ook, onze eigen burgemeester was er als de kippen bij om het “aan te vragen” met de N-VA burgemeester van het Vlaams-Brabantse Keerbergen, tot grote ergernis van zijn CD&V-collega’s die daarover blijkbaar niet geraadpleegd werden.

Het standpunt van BR is duidelijk: wij willen in géén geval een fusie. De miserie door de vorige fusie is immers nog niet helemaal verteerd. Samenwerking op diverse vlakken met andere gemeenten kan wèl.

Houdt mobiliteit en verkeersveiligheid u bezig?

 

Daar heb ik al heel wat energie in gestopt, bijvoorbeeld als initiatiefnemer van de website bvbverkeer (Bonheiden Verdient Beter) en de bordenactie daarrond. Vele bewoners van de omgeving Grote Heide, Oude Kasteellaan en Eisenhowerlaan hebben daar samen gestreden om de miskleun in de vorm van een “voorlopige” knip op de Oude Kasteellaan van de baan te vegen: wie verplicht nu het verkeer langsheen sportinfrastructuur waar veel jonge sportertjes hun sport komen beoefenen? De burgemeester die steeds de mond vol heeft over inspraak, gedroeg zich in onze contacten als een mini-Trump. De verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de buurt staan onder druk.En het zal nog erger  worden door het bouwproject Grote Heide dat aan (weer dezelfde) Eisenhowerlaan grenst.


Houdt u van puur natuur? RUP Grote Heide hakt er in!

 

Het Ruimtelijk uitvoeringsplan “Grote Heide” is een megalomaan project voor 140 wooneenheden waarvoor de partij Groen een 250 are oud bos (een Natura 2000 Habitatgebied!) opoffert om er een kazerneachtige structuur neer te poten met o.m. woonblokken die niet thuishoren in het landelijk karakter van Bonheiden. Een schaamlapje van een  povere 25 are bos blijven over! De bouwpromotoren doen wel geweldig goeie zaken in Bonheiden de laatste jaren …

 

Als u ook van oordeel bent

·        dat een fusie van gemeenten ons niet ten goede komt,

·        dat uw gemeentebestuur best stopt met ondoordachte verkeersingrepen,

·       dat het groene karakter van onze gemeente dient gevrijwaard,
stem dan op zoveel mogelijk kandidaten van BR30 en vergeet a.u.b. nr 14 niet  ;-)


Mark Notelé

BR30  plaats 14 op lijst nummer 7

nul477995550
EmailDeel II

Waarom deed ik de stap om me aan te sluiten bij BR30 :

1)    het gebrek aan visie betreffende de mobiliteit in Bonheiden door het huidig bestuur
       met als gevolg dagelijkse files in het centrum van Bonheiden.

2)    het milieuvriendelijk beleid dat BR30 wil voeren.
      De verkeersregeling die het bestuur voorstelde in de Grote Heide,
      de Oude Kasteellaan en de Eisenhouwerlaan was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen.

Onze website  BVBverkeer, in hoofdzaak door mij opgesteld, dit was een handige tool om de verschillende misvattingen van het huidig bestuur  terecht te wijzen in deze problematiek.
Wij hebben niets tegen fietsstraten als ze maar veilig zijn om bvb naar de school te rijden en niet dienen om pluimen op de hoed te steken van onszelf (het bestuur).

Het besluit van de gemeenteraad in verband met het Ruimtelijk Uitvoerings Plan (RUP) werd door de omwonenden van de Grote Heide verworpen met 53% tegen 42 %. Het college hield met deze uitspraak geen rekening. In het programma van BR30 staat de evaluatie van de mobiliteit hier en in gans Bonheiden Rijmenam, ingeschreven. En dit in functie van veiligheid en leefbaarheid.
Ook op ecologische vlak is er in de buurt van de Grote Heide werk aan de winkel.

De ontwikkeling van de Grote Heide aan de Eisenhowerlaan komt neer op het definitief vernielen van een zeer waardevol oud bos van 250 are gelijkaardig aan een ferrarisbos*.
Ik betwijfel of dit genoeg is voor de beschermde diersoorten zoals vleermuizen ,marters  enz …
BR30 keurde het ontwerp Grote Heide Herneming niet goed wegens tal van onduidelijkheden.
BONHEIDEN/RIJMENAM  moet LANDELIJK blijven met behoud van de eigen bossen.
Daar sta ik voor.

*Wanneer een gebied sinds de opmaak van de kaart van Ferraris, tussen 1771 en 1778,
  onafgebroken bebost is geweest,  noemen we dit een Ferrarisbos.